Екип - Учители1. Севим Фазлова – старши учител I-IV клас
2. Невим Фазлова – старши учител I-IV клас
3. Марияна Тунчева – учител по общообразователен предмет в прогимназиален етап – преподава БЕЛ, Руски език, История и цивилизации
4. Милена Савова - старши учител по общообразователен предмет в прогимназиален етап – преподава Математика, Информационни технологии, Домашна техника и икономика, ФВС
5. Татяна Георгиева - старши учител по общообразователен предмет в прогимназиален етап – преподава ЧП, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия, Изобразително изкуство и Музика
6. Мухамедин Суфиян – учител в целодневна организация на учебния ден

Всички права запазени! ©ОУ Асен Златаров