За училището - ИсторияПървоначално в с. Славейково се създават три училища в трите му махали – Горно, Средно и Долно Славейково без да има специални училищни сгради. Впоследствие започва да се изгражда нова сграда в Средно Славейково. Сградата се пуска в експлоатация през 1960 година, а окончателно е завършена през 1965 година. През 1960 година трите училища в селото се обединяват в едно основно училище, което се помещава в ново изградената сграда.

Всички права запазени! ©ОУ Асен Златаров