Административни услуги - Услуги - Други организации

Съобщения

Данни за контакт

ОУ "Асен Златаров"

Адрес: п.к. 9247 с. Славейково,
общ. Провадия, обл. Варна

тел: 05122/ 22 11; 0876225564;
e-mail: ou_slaveikovo1060@abv.bg
Всички права запазени! ©ОУ Асен Златаров