Контакти


За контакти:

ОУ "Асен Златаров"

ОУ "Асен Златаров"

Адрес: п.к. 9247 с. Славейково,
общ. Провадия, обл. Варна

тел: 05122/ 22 11; 0876225564;
e-mail: info-400159@edu.mon.bg
Форма за обратна връзка:

Съобщения

Данни за контакт

ОУ "Асен Златаров"

Адрес: п.к. 9247 с. Славейково,
общ. Провадия, обл. Варна

тел: 05122/ 22 11; 0876225564;
e-mail: info-400159@edu.mon.bg
Всички права запазени! ©ОУ Асен Златаров