Обяви, съобщения

БРОШУРА "БЕЗОПАСНОСТ В МРЕЖАТА" - Държавна агенция за закрила на детето


НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ - КОНТАКТИ

ЗА ВРЪЗКА С РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО:


Тел.: 0876225564


email: ou_slaveikovo1060@abv.bg


Всички права запазени! ©ОУ Асен Златаров